Jezik dana

talosan [tzl]

Broj govornika:
200
Broj govornika na Forvo-u:
0
Izgovorene riječi:
90
Neizgovorene riječi:
119