Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
01/06/2012 arara-azul [pt] arara-azul izgovor 0 glas/a/ova
01/06/2012 pantofóbico [pt] pantofóbico izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 pantofobia [pt] pantofobia izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 papeleto [pt] papeleto izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 litotripsia [pt] litotripsia izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 hesitava [pt] hesitava izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 revelaram [pt] revelaram izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 deixam [pt] deixam izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 amparar [pt] amparar izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 retinindo [pt] retinindo izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 empecível [pt] empecível izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 Engenheiro Civil [pt] Engenheiro Civil izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 vieirense [pt] vieirense izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 tabaquear [pt] tabaquear izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 esquecidas [pt] esquecidas izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 alcalificante [pt] alcalificante izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 hematoma [pt] hematoma izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 eficaz [pt] eficaz izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 ineficaz [pt] ineficaz izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 saibroso [pt] saibroso izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 saibro [pt] saibro izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 tégula [pt] tégula izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 tefroíta [pt] tefroíta izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 telecinesia [pt] telecinesia izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 telecinético [pt] telecinético izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 demolhar [pt] demolhar izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 recalcitrar [pt] recalcitrar izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 recalcitrante [pt] recalcitrante izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 crisógrafo [pt] crisógrafo izgovor 0 glas/a/ova
31/05/2012 crisográfico [pt] crisográfico izgovor 0 glas/a/ova