Izgovorite

Možete izabrati da vidite izgovore na pojedinačnim jezicima.

 • Snimi izgovor za tatawaw tatawaw
 • Snimi izgovor za pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Snimi izgovor za Mosakahiken Mosakahiken
 • Snimi izgovor za tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Snimi izgovor za piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Snimi izgovor za pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Snimi izgovor za pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Snimi izgovor za e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Snimi izgovor za e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Snimi izgovor za e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Snimi izgovor za soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Snimi izgovor za micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Snimi izgovor za sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Snimi izgovor za e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Snimi izgovor za ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Snimi izgovor za ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Snimi izgovor za papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Snimi izgovor za mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Snimi izgovor za atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Snimi izgovor za misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Snimi izgovor za misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Snimi izgovor za kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Snimi izgovor za misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Snimi izgovor za misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Snimi izgovor za kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Snimi izgovor za akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Snimi izgovor za e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Snimi izgovor za tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Snimi izgovor za tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Snimi izgovor za misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Snimi izgovor za pihtokwahew pihtokwahew
 • Snimi izgovor za osihew osihew
 • Snimi izgovor za kociw kociw
 • Snimi izgovor za nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Snimi izgovor za nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Snimi izgovor za nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Snimi izgovor za onikanohtew onikanohtew
 • Snimi izgovor za onikanapoyow onikanapoyow
 • Snimi izgovor za e-maskamat e-maskamat
 • Snimi izgovor za kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Snimi izgovor za napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Snimi izgovor za okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Snimi izgovor za otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Snimi izgovor za otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Snimi izgovor za naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Snimi izgovor za otawi-metawew otawi-metawew
 • Snimi izgovor za tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Snimi izgovor za peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]