Izgovorite

Možete izabrati da vidite izgovore na pojedinačnim jezicima.

 • Snimi izgovor za хэкухуэфӏ хэкухуэфӏ
 • Snimi izgovor za блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • Snimi izgovor za Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • Snimi izgovor za блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • Snimi izgovor za псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • Snimi izgovor za згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • Snimi izgovor za псэ зыпыт псэ зыпыт
 • Snimi izgovor za тхылъыр зытеухуар сыт? тхылъыр зытеухуар сыт?
 • Snimi izgovor za хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • Snimi izgovor za пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Snimi izgovor za хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • Snimi izgovor za сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Snimi izgovor za мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Snimi izgovor za силӏ силӏ
 • Snimi izgovor za А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Snimi izgovor za къуенцӏ къуенцӏ
 • Snimi izgovor za къуенару къуенару
 • Snimi izgovor za зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Snimi izgovor za зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Snimi izgovor za зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Snimi izgovor za зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Snimi izgovor za зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Snimi izgovor za зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Snimi izgovor za зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Snimi izgovor za зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Snimi izgovor za зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Snimi izgovor za зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Snimi izgovor za зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Snimi izgovor za зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Snimi izgovor za зызэупсеин зызэупсеин
 • Snimi izgovor za зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Snimi izgovor za зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Snimi izgovor za зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Snimi izgovor za зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Snimi izgovor za зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Snimi izgovor za зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Snimi izgovor za зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Snimi izgovor za зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Snimi izgovor za зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Snimi izgovor za зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Snimi izgovor za зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Snimi izgovor za зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Snimi izgovor za зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Snimi izgovor za зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Snimi izgovor za зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Snimi izgovor za зызэпщытын зызэпщытын
 • Snimi izgovor za зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Snimi izgovor za зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Snimi izgovor za зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • Snimi izgovor za зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн