Kategorija:

أرقام

Pretplati se na أرقام izgovore

 • 11 izgovor 11 [en]
 • 13 izgovor 13 [ru]
 • 2 izgovor 2 [fr]
 • 19 izgovor 19 [fa]
 • 14 izgovor 14 [en]
 • 15 izgovor 15 [ru]
 • 20 izgovor 20 [pt]
 • 5 izgovor 5 [en]
 • 12 izgovor 12 [da]
 • 10 izgovor 10 [en]
 • 8 izgovor 8 [es]
 • 3 izgovor 3 [en]
 • 4 izgovor 4 [en]
 • 7 izgovor 7 [ru]
 • 16 izgovor 16 [en]
 • 18 izgovor 18 [en]
 • 6 izgovor 6 [de]
 • 17 izgovor 17 [en]
 • 9 izgovor 9 [fr]
 • 90 - noventa izgovor 90 - noventa [pt]
 • 22 izgovor 22 [en]
 • 21 izgovor 21 [fa]
 • 80 - oitenta izgovor 80 - oitenta [pt]
 • 88 izgovor 88 [uz]
 • 110 izgovor 110 [en]
 • 2004 izgovor 2004 [en]
 • 2006 izgovor 2006 [de]
 • 98 izgovor 98 [uz]
 • 2800 izgovor 2800 [nl]
 • 130 izgovor 130 [uz]
 • 900 - novecentos izgovor 900 - novecentos [pt]
 • 3,000 izgovor 3,000 [en]
 • 650 izgovor 650 [de]
 • 2030 izgovor 2030 [de]
 • 400 - quatrocentos izgovor 400 - quatrocentos [pt]
 • 2023 izgovor 2023 [de]
 • 308 izgovor 308 [it]
 • 800 - oitocentos izgovor 800 - oitocentos [pt]
 • 600 - seiscentos izgovor 600 - seiscentos [pt]
 • 200 - duzentos izgovor 200 - duzentos [pt]
 • 1364 izgovor 1364 [fa]
 • 1315 izgovor 1315 [fa]
 • 1349 izgovor 1349 [fa]
 • 1319 izgovor 1319 [fa]
 • 320 izgovor 320 [de]
 • 872 izgovor 872 [de]
 • 300 - trezentos izgovor 300 - trezentos [pt]
 • 1314 izgovor 1314 [fa]
 • 1334 izgovor 1334 [fa]
 • 700 - setecentos izgovor 700 - setecentos [pt]
 • 1348 izgovor 1348 [fa]
 • 1302 izgovor 1302 [fa]
 • 1340 izgovor 1340 [fa]
 • 1335 izgovor 1335 [fa]
 • 318 izgovor 318 [it]
 • 2.000 - dois mil izgovor 2.000 - dois mil [pt]
 • 316 izgovor 316 [it]
 • 1353 izgovor 1353 [fa]