Kategorija:

اعضای بدن

Pretplati se na اعضای بدن izgovore

 • سو izgovor سو [fa]
 • گلی izgovor گلی [fa]
 • دیم izgovor دیم [mzn]
 • Snimi izgovor za کینگ کینگ [mzn] Neizgovoreno
 • موس izgovor موس [fa]
 • بِلی izgovor بِلی [mzn]
 • کاپ izgovor کاپ [fa]
 • فِنی izgovor فِنی [mzn]
 • پِکَت izgovor پِکَت [mzn]
 • نِنیک izgovor نِنیک [mzn]
 • چش خنه izgovor چش خنه [mzn]
 • انگوس izgovor انگوس [ku]
 • السکین izgovor السکین [mzn]
 • بتیم izgovor بتیم [mzn]
 • اشکم izgovor اشکم [fa]
 • چک izgovor چک [bal]
 • کتار izgovor کتار [mzn]
 • لوشه izgovor لوشه [mzn]
 • بلفه izgovor بلفه [mzn]
 • لوچ izgovor لوچ [fa]
 • پیز izgovor پیز [lrc]
 • کش izgovor کش [fa]
 • کف پا izgovor کف پا [fa]
 • Snimi izgovor za کلک تیته کلک تیته [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za گرمیچ گرمیچ [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za گوزک گوزک [lrc] Neizgovoreno
 • لا izgovor لا [ar]
 • لو izgovor لو [ar]
 • Snimi izgovor za کپو کپو [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za لیق لیق [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za مرک مرک [lrc] Neizgovoreno
 • ممه izgovor ممه [fa]
 • بازو izgovor بازو [fa]
 • ناخو izgovor ناخو [lrc]
 • Snimi izgovor za نافه نافه [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za نرقای نرقای [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za ولگ ولگ [lrc] Neizgovoreno
 • رو izgovor رو [fa]
 • تنگه izgovor تنگه [fa]
 • Snimi izgovor za تول تول [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za چال تشنی چال تشنی [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za چپال چپال [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za چش چش [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za پشنی پشنی [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za چنه چنه [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za پریچ پریچ [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za ریچال ریچال [lrc] Neizgovoreno
 • زونی izgovor زونی [lrc]
 • پت izgovor پت [bal]
 • Snimi izgovor za شس پا شس پا [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za پاشنی پاشنی [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za قرتاسه قرتاسه [lrc] Neizgovoreno
 • قل izgovor قل [ar]
 • قلمه izgovor قلمه [fa]
 • قی izgovor قی [fa]
 • قین izgovor قین [lrc]
 • Snimi izgovor za بلکه گوش بلکه گوش [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za شون شون [lrc] Neizgovoreno
 • می izgovor می [fa]
 • Snimi izgovor za جناغ جناغ [lrc] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za هنکل هنکل [lrc] Neizgovoreno