Kategorija:

偏旁

Pretplati se na 偏旁 izgovore

 • 犬 izgovor [ja]
 • 人 izgovor [zh]
 • 水 izgovor [ja]
 • 日 izgovor [ja]
 • 十 izgovor [zh]
 • 月 izgovor [ja]
 • 白 izgovor [ja]
 • 八 izgovor [zh]
 • 女 izgovor [ja]
 • 木 izgovor [zh]
 • 雨 izgovor [ja]
 • 肉 izgovor [ja]
 • 山 izgovor [ja]
 • 米 izgovor [ja]
 • 車 izgovor [ja]
 • 石 izgovor [zh]
 • 心 izgovor [zh]
 • 火 izgovor [ja]
 • 刀 izgovor [zh]
 • 大 izgovor [ja]
 • 赤 izgovor [ja]
 • 西 izgovor 西 [ja]
 • 鱼 izgovor [wuu]
 • 力 izgovor [zh]
 • 行 izgovor [zh]
 • 鬼 izgovor [zh]
 • 青 izgovor [ja]
 • 馬 izgovor [ja]
 • 小 izgovor [zh]
 • 手 izgovor [yue]
 • 高 izgovor [zh]
 • 口 izgovor [ja]
 • 虫 izgovor [ja]
 • 牛 izgovor [ja]
 • 足 izgovor [ja]
 • 魚 izgovor [ja]
 • 母 izgovor [ja]
 • 生 izgovor [ja]
 • 田 izgovor [ja]
 • 王 izgovor [zh]
 • 川 izgovor [ja]
 • 玉 izgovor [gan]
 • 風 izgovor [ja]
 • 文 izgovor [nan]
 • 父 izgovor [ja]
 • 角 izgovor [ja]
 • 龍 izgovor [ja]
 • 耳 izgovor [ja]
 • 方 izgovor [ja]
 • 鼻 izgovor [ja]
 • 土 izgovor [ja]
 • 子 izgovor [ja]
 • 鳥 izgovor [ja]
 • 黄 izgovor [zh]
 • 夕 izgovor [zh]
 • 羊 izgovor [zh]
 • 皿 izgovor [zh]
 • 色 izgovor [ja]
 • 入 izgovor [wuu]
 • 几 izgovor [zh]
 • 老 izgovor [zh]
 • 見 izgovor [ja]
 • 谷 izgovor [ja]
 • 目 izgovor [ja]
 • 面 izgovor [zh]
 • 爪 izgovor [ja]
 • 香 izgovor [zh]
 • 毛 izgovor [yue]
 • 自 izgovor [zh]
 • 走 izgovor [zh]
 • 又 izgovor [ko]
 • 用 izgovor [zh]
 • 寸 izgovor [yue]
 • 舌 izgovor [zh]
 • 鹿 izgovor 鹿 [zh]
 • 见 izgovor [zh]
 • 瓦 izgovor [ja]
 • 竹 izgovor [zh]
 • 黃 izgovor [yue]
 • 黑 izgovor [zh]
 • 长 izgovor [zh]
 • 糸 izgovor [ja]
 • 衣 izgovor [wuu]
 • 牙 izgovor [wuu]
 • 丘 izgovor [ja]
 • 音 izgovor [ja]
 • 門 izgovor [ja]
 • 血 izgovor [zh]
 • 欠 izgovor [zh]
 • 车 izgovor [cjy]
 • 马 izgovor [zh]
 • 皮 izgovor [ja]
 • 鸟 izgovor [zh]
 • 鼠 izgovor [ja]
 • 貝 izgovor [yue]
 • 首 izgovor [ja]
 • 穴 izgovor [zh]
 • 厂 izgovor [zh]
 • 而 izgovor [zh]
 • 虎 izgovor [zh]