Kategorija:

nom diminutiu o afèresi

Pretplati se na nom diminutiu o afèresi izgovore

 • sol izgovor sol [fr]
 • Jan izgovor Jan [cs]
 • met izgovor met [en]
 • ton izgovor ton [de]
 • zona izgovor zona [es]
 • Lena izgovor Lena [en]
 • cita izgovor cita [es]
 • Janet izgovor Janet [en]
 • sera izgovor sera [it]
 • Lina izgovor Lina [de]
 • Tina izgovor Tina [es]
 • cela izgovor cela [fr]
 • tonic izgovor tonic [en]
 • mena izgovor mena [es]
 • Iona izgovor Iona [ca]
 • mila izgovor mila [oc]
 • bela izgovor bela [eo]
 • ger izgovor ger [ro]
 • fel izgovor fel [hu]
 • ventura izgovor ventura [it]
 • lau izgovor lau [eu]
 • gé izgovor [ga]
 • Toni izgovor Toni [hr]
 • Magda izgovor Magda [de]
 • Cinto izgovor Cinto [pt]
 • Laia izgovor Laia [ca]
 • Josefina izgovor Josefina [ca]
 • mand izgovor mand [da]
 • nasi izgovor nasi [pt]
 • pep izgovor pep [en]
 • tori izgovor tori [fi]
 • guida izgovor guida [sv]
 • manda izgovor manda [tr]
 • Pepa izgovor Pepa [ca]
 • tià izgovor tià [oc]
 • Tino izgovor Tino [es]
 • Xico izgovor Xico [es]
 • Minguet izgovor Minguet [fr]
 • Tiana izgovor Tiana [ca]
 • fina izgovor fina [es]
 • xita izgovor xita [mt]
 • sendo izgovor sendo [pt]
 • deri izgovor deri [tr]
 • deu izgovor deu [ca]
 • tasar izgovor tasar [es]
 • pó izgovor [pt]
 • cila izgovor cila [pt]
 • Jep izgovor Jep [ca]
 • veva izgovor veva [sv]
 • triu izgovor triu [cs]
 • tana izgovor tana [it]
 • tonya izgovor tonya [ca]
 • Colau izgovor Colau [ca]
 • Ximo izgovor Ximo [ca]
 • Cesc izgovor Cesc [ca]
 • Lari izgovor Lari [fi]
 • Cesca izgovor Cesca [de]
 • felet izgovor felet [sv]
 • bros izgovor bros [is]
 • mià izgovor mià [oc]
 • Serrat izgovor Serrat [ca]
 • sebi izgovor sebi [eo]
 • Xesca izgovor Xesca [ca]
 • Xanet izgovor Xanet [ca]
 • Montserrateta izgovor Montserrateta [ca]
 • Jaumic izgovor Jaumic [ca]
 • Ximoi izgovor Ximoi [ca]
 • Sindo izgovor Sindo [ca]
 • Xicoi izgovor Xicoi [ca]
 • Tòfol izgovor Tòfol [ca]
 • Sumpteta izgovor Sumpteta [ca]
 • Quelones izgovor Quelones [ca]
 • Pepeta izgovor Pepeta [ca]
 • Finona izgovor Finona [ca]
 • Poldo izgovor Poldo [it]
 • Tinet izgovor Tinet [ca]
 • Beló izgovor Beló [ca]
 • Quim izgovor Quim [ca]
 • Xandri izgovor Xandri [ca]
 • Vador izgovor Vador [ca]
 • Cisca izgovor Cisca [ca]
 • Sidret izgovor Sidret [ca]
 • Cenç izgovor Cenç [ca]
 • Pepet izgovor Pepet [ca]
 • Laions izgovor Laions [ca]
 • Joanic izgovor Joanic [ca]
 • Miquelic izgovor Miquelic [ca]
 • Ciset izgovor Ciset [ca]
 • Quel Queló izgovor Quel Queló [ca]
 • Bieló izgovor Bieló [ca]
 • Cià izgovor Cià [ca]
 • Rateta izgovor Rateta [ca]
 • Tista izgovor Tista [ca]
 • Vadoret izgovor Vadoret [ca]
 • Ximet izgovor Ximet [ca]
 • Cisquet izgovor Cisquet [ca]
 • Cintet izgovor Cintet [ca]
 • Josepona izgovor Josepona [ca]
 • Finota izgovor Finota [ca]
 • Feló izgovor Feló [ca]