Kategorija:

Pamulinawen

Pretplati se na Pamulinawen izgovore

 • Ken izgovor Ken [en]
 • diak izgovor diak [pl]
 • nagan izgovor nagan [pl]
 • sadino izgovor sadino [pt]
 • Pamulinawen izgovor Pamulinawen [ilo]
 • imdengam izgovor imdengam [ilo]
 • sabsabong izgovor sabsabong [ilo]
 • kasam-itan izgovor kasam-itan [ilo]
 • Pusok izgovor Pusok [ilo]
 • Dika izgovor Dika [eo]
 • umas-asug izgovor umas-asug [ilo]
 • mabang-aran izgovor mabang-aran [ilo]
 • sadiam izgovor sadiam [ilo]
 • malagipka izgovor malagipka [ilo]
 • sadin izgovor sadin [fi]
 • Panunotem izgovor Panunotem [ilo]
 • Agrayo izgovor Agrayo [ilo]
 • ayan izgovor ayan [tr]
 • di-agsarday izgovor di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan izgovor pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak izgovor Aw-awagak [ilo]
 • agayat izgovor agayat [ilo]
 • uray izgovor uray [tr]
 • Snimi izgovor za emmam emmam [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za 'toy 'toy [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za unay unay [qu | ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za umulogak umulogak [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za adda't ditoy adda't ditoy [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za sudim sudim [sk | ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za adu nga adu nga [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za agruknoy agruknoy [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za dayta dayta [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za dayto dayto [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za sabali sabali [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za raniagmo raniagmo [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za liwliwak liwliwak [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za gapu gapu [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za imnas imnas [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za Issemmo Issemmo [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za Ngem Ngem [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za nasudi nasudi [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za kalipatan kalipatan [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za mapan mapan [ms | ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za manlaeng manlaeng [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za kenka kenka [eu | ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za magmagna magmagna [ilo] Neizgovoreno
 • Snimi izgovor za mabuybuyak mabuybuyak [ilo] Neizgovoreno