Kategorija:

serbian alphabet

Pretplati se na serbian alphabet izgovore

 • Ђ ђ izgovor Ђ ђ [sr]
 • Љ љ izgovor Љ љ [sr]
 • Ћ ћ izgovor Ћ ћ [sr]
 • Ч ч izgovor Ч ч [sr]
 • Џ џ izgovor Џ џ [sr]
 • Б б izgovor Б б [sr]
 • Њ њ izgovor Њ њ [sr]
 • Ж ж izgovor Ж ж [sr]
 • Ј ј izgovor Ј ј [sr]
 • П п izgovor П п [sr]
 • Ш ш izgovor Ш ш [sr]
 • З з izgovor З з [sr]
 • Л л izgovor Л л [sr]
 • У у izgovor У у [sr]
 • К к izgovor К к [sr]
 • Ц ц izgovor Ц ц [sr]
 • A a izgovor A a [sr]
 • Т т izgovor Т т [sr]
 • Е е izgovor Е е [sr]
 • Р р izgovor Р р [sr]
 • М м izgovor М м [sr]
 • Н н izgovor Н н [sr]
 • В в izgovor В в [sr]
 • С с izgovor С с [sr]
 • Х х izgovor Х х [sr]
 • О о izgovor О о [sr]
 • И и izgovor И и [sr]
 • Д д izgovor Д д [sr]
 • Ф ф izgovor Ф ф [sr]
 • Г г izgovor Г г [sr]