Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit izgovor 0 glas/a/ova
11/05/2016 le métro [fr] le métro izgovor 0 glas/a/ova
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste izgovor 0 glas/a/ova
11/05/2016 une droite [fr] une droite izgovor 0 glas/a/ova
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste izgovor 0 glas/a/ova
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse izgovor 0 glas/a/ova
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse izgovor 0 glas/a/ova
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse izgovor 0 glas/a/ova
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts izgovor 0 glas/a/ova
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts izgovor 0 glas/a/ova
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte izgovor 0 glas/a/ova
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète izgovor 0 glas/a/ova
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie izgovor 0 glas/a/ova
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène izgovor 0 glas/a/ova
31/01/2016 rentrez [fr] rentrez izgovor 0 glas/a/ova
31/01/2016 gagnant, gagnante [fr] gagnant, gagnante izgovor 0 glas/a/ova
31/01/2016 papier timbré [fr] papier timbré izgovor 0 glas/a/ova
26/11/2015 tôt [fr] tôt izgovor 1 glas/a/ova
26/11/2015 pompion [fr] pompion izgovor 0 glas/a/ova
26/11/2015 a eu lieu [fr] a eu lieu izgovor 0 glas/a/ova
26/11/2015 la veille [fr] la veille izgovor 1 glas/a/ova
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] Aix-la-Chapelle izgovor 0 glas/a/ova
26/11/2015 Ratisbonne [fr] Ratisbonne izgovor 0 glas/a/ova
26/11/2015 Presbourg [fr] Presbourg izgovor 0 glas/a/ova
26/11/2015 Munich [fr] Munich izgovor 0 glas/a/ova
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] battre le fer tant qu'il est chaud izgovor 1 glas/a/ova
29/05/2015 j'installe [fr] j'installe izgovor 0 glas/a/ova
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] vous vous installez ici ? izgovor 0 glas/a/ova
29/05/2015 en même temps que [fr] en même temps que izgovor 0 glas/a/ova
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] vendre son âme au diable izgovor 0 glas/a/ova