Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
26/09/2017 fare orario continuato [it] fare orario continuato izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 orario continuato [it] orario continuato izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 fuso orario [it] fuso orario izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 progetto pilota [it] progetto pilota izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 giorno lavorativo [it] giorno lavorativo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 Arezzo [it] Arezzo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 brutto ceffo [it] brutto ceffo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 sospesi [it] sospesi izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 piano strategico [it] piano strategico izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 esente da colpe [it] esente da colpe izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 ingrandendo [it] ingrandendo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 Domenico Tedesco [it] Domenico Tedesco izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 Diego Fabbrini [it] Diego Fabbrini izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 genio [it] genio izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 fare segno [it] fare segno izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 tendere l'orecchio [it] tendere l'orecchio izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 giustizia [it] giustizia izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 infiorescenza [it] infiorescenza izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 appeso a un filo [it] appeso a un filo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 guerra asimmetrica [it] guerra asimmetrica izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 Napoli [it] Napoli izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 Firenze [it] Firenze izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 centro nevralgico [it] centro nevralgico izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 gioco da tavolo [it] gioco da tavolo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 pensoso [it] pensoso izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 sguardo pensoso [it] sguardo pensoso izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 ristorante giapponese [it] ristorante giapponese izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 spirito di iniziativa [it] spirito di iniziativa izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 sanguinosissimo [it] sanguinosissimo izgovor 0 glas/a/ova
26/09/2017 basandosi [it] basandosi izgovor 0 glas/a/ova