Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
06/03/2012 fellowship [en] fellowship izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings izgovor 1 glas/a/ova
06/03/2012 escapism [en] escapism izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 RuneScape [en] RuneScape izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 composition [en] composition izgovor 3 glas/a/ova
06/03/2012 slither [en] slither izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 rampart [en] rampart izgovor 1 glas/a/ova
06/03/2012 arthropod [en] arthropod izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 crucify [en] crucify izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 graciously [en] graciously izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 oscillation [en] oscillation izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 trollop [en] trollop izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 clockwork [en] clockwork izgovor -1 glas/a/ova
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] Centre for Coastal and Marine Sciences izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 etymology [en] etymology izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 serpentine [en] serpentine izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 feline [en] feline izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 strawberry [en] strawberry izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 organism [en] organism izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 transcendent [en] transcendent izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 chronological [en] chronological izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled izgovor 0 glas/a/ova
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy izgovor 0 glas/a/ova