Korisnik:

Kawdek

Forvo editor

Pretplatite se na izgovore Kawdek

Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
21/12/2019 Brahmā [sa] Brahmā izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 Viṣṇu [sa] Viṣṇu izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 Garuḍa [sa] Garuḍa izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] aSTApaJcAzat izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] Śrī-mahādevī izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] श्रीमहादेवी izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] Śrīmahādevī izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 विनता [sa] विनता izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 कश्यप [sa] कश्यप izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 Naṭarāja [sa] Naṭarāja izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] Kṛṣṇa izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 marjaryasana [sa] marjaryasana izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] μακαρισθῶμεν izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] μακαρισθῇ izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] μακαρισθῇς izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] μακαρισθῶ izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] μακαρισθῶσι izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρισθῆτε [grc] μακαρισθῆτε izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦσαν [grc] μεμακαρισμένοι ἦσαν izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσιν [grc] μεμακαρισμένοι ὦσιν izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσι [grc] μεμακαρισμένοι ὦσι izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦτε [grc] μεμακαρισμένοι ἦτε izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦμεν [grc] μεμακαρισμένοι ὦμεν izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖ [grc] μεμακαρισμένος ᾖ izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖς [grc] μεμακαρισμένος ᾖς izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μεμακαρισμένος ὦ [grc] μεμακαρισμένος ὦ izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρίζοιντο [grc] μακαρίζοιντο izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρίζοισθε [grc] μακαρίζοισθε izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαριζοίμεθα [grc] μακαριζοίμεθα izgovor 0 glas/a/ova
21/12/2019 μακαρίζοιτο [grc] μακαρίζοιτο izgovor 0 glas/a/ova