Korisnik:

bjarkibjarki

Pretplatite se na izgovore bjarkibjarki

Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Glasovi
18/02/2016
skilurðu izgovor
skilurðu [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
bar izgovor
bar [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
illviðri izgovor
illviðri [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
Miðaftann izgovor
Miðaftann [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
vegabréfaeftirlit izgovor
vegabréfaeftirlit [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
meir izgovor
meir [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
gullfalleg izgovor
gullfalleg [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
léleg izgovor
léleg [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
jaðar izgovor
jaðar [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
djúpt izgovor
djúpt [is] 0 glas/a/ova
18/02/2016
sérhljóði izgovor
sérhljóði [is] 0 glas/a/ova
30/06/2015
dagblaði izgovor
dagblaði [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
strákarnir izgovor
strákarnir [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
stúlkur izgovor
stúlkur [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
matseðlinum izgovor
matseðlinum [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
hef izgovor
hef [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
drengurinn izgovor
drengurinn [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
stúlkan izgovor
stúlkan [is] 2 glas/a/ova
30/06/2015
þróun izgovor
þróun [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
líkamning izgovor
líkamning [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
Samningsaðili izgovor
Samningsaðili [is] 1 glas/a/ova
30/06/2015
gír izgovor
gír [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
löggæslumyndavélunum izgovor
löggæslumyndavélunum [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
eldgjá izgovor
eldgjá [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
hryllingur izgovor
hryllingur [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
laut izgovor
laut [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
Hvanndalsbræður izgovor
Hvanndalsbræður [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
Hrist izgovor
Hrist [is] 1 glas/a/ova
22/06/2015
Ingólfsson izgovor
Ingólfsson [is] 1 glas/a/ova
20/06/2015
ráðvilltur izgovor
ráðvilltur [is] 0 glas/a/ova