Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 بصره [fa] بصره izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 تباین [fa] تباین izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] آموزش و پرورش جدید izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 تحدید [fa] تحدید izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] مدرسه راهنمایی izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 منويات [fa] منويات izgovor 0 glas/a/ova
07/06/2013 ملاک [fa] ملاک izgovor 0 glas/a/ova
05/06/2013 انتصاب [fa] انتصاب izgovor 0 glas/a/ova
05/06/2013 چغک [fa] چغک izgovor 0 glas/a/ova
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره izgovor 0 glas/a/ova
05/06/2013 لازم الاتباع [fa] لازم الاتباع izgovor -1 glas/a/ova
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت izgovor 0 glas/a/ova
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع izgovor 1 glas/a/ova
04/06/2013 منوط [fa] منوط izgovor 3 glas/a/ova
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب izgovor 0 glas/a/ova
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین izgovor 0 glas/a/ova
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي izgovor 0 glas/a/ova
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان izgovor 0 glas/a/ova
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف izgovor 0 glas/a/ova
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی izgovor 0 glas/a/ova
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن izgovor 0 glas/a/ova
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه izgovor 0 glas/a/ova