Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
12/02/2011 Федосовна [ru] Федосовна izgovor 0 glas/a/ova
12/02/2011 Федосиевна [ru] Федосиевна izgovor 0 glas/a/ova
12/02/2011 Федосьевна [ru] Федосьевна izgovor 0 glas/a/ova
12/02/2011 Федуловна [ru] Федуловна izgovor 0 glas/a/ova
12/02/2011 этнонимия [ru] этнонимия izgovor 0 glas/a/ova
12/02/2011 таскание [ru] таскание izgovor 0 glas/a/ova
12/02/2011 непредусмотренный [ru] непредусмотренный izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 разновидность [ru] разновидность izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 оттянутый [ru] оттянутый izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 лабиализованный [ru] лабиализованный izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 лабиализированный [ru] лабиализированный izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 округленный [ru] округленный izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 дифтонг [ru] дифтонг izgovor 2 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 губно-губной [ru] губно-губной izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 трифтонг [ru] трифтонг izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 аспирация [ru] аспирация izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 заднеязычный [ru] заднеязычный izgovor 2 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 смычный [ru] смычный izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 сонант [ru] сонант izgovor 2 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 апикально-альвеолярный [ru] апикально-альвеолярный izgovor 2 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 фарингальный [ru] фарингальный izgovor 2 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 палатализация [ru] палатализация izgovor 3 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 аффриката [ru] аффриката izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 произнесение [ru] произнесение izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 неоднородность [ru] неоднородность izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 элизия [ru] элизия izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 фрикативный [ru] фрикативный izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor
05/02/2011 полудолгий [ru] полудолгий izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание izgovor 0 glas/a/ova
05/02/2011 редукция [ru] редукция izgovor 1 glas/a/ova Najbolji izgovor