Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
17/04/2017 ar ámhairí an tsaoil [ga] ar ámhairí an tsaoil izgovor 0 glas/a/ova
17/04/2017 tamhnach [ga] tamhnach izgovor 0 glas/a/ova
17/04/2017 Mac Con Iomaire [ga] Mac Con Iomaire izgovor 0 glas/a/ova
17/04/2017 dhúnaim [ga] dhúnaim izgovor 0 glas/a/ova
13/10/2016 labhraígí [ga] labhraígí izgovor 0 glas/a/ova
13/10/2016 d'éagsúlaíodh [ga] d'éagsúlaíodh izgovor 0 glas/a/ova
13/10/2016 d'éagsúlódh [ga] d'éagsúlódh izgovor 0 glas/a/ova
13/10/2016 éagsúlaím [ga] éagsúlaím izgovor 0 glas/a/ova
14/09/2016 béalra [ga] béalra izgovor 0 glas/a/ova
14/09/2016 scipéad [ga] scipéad izgovor 0 glas/a/ova
14/09/2016 An dteastaíonn uait imeacht? [ga] An dteastaíonn uait imeacht? izgovor 0 glas/a/ova
24/05/2016 gcaoi [ga] gcaoi izgovor 0 glas/a/ova
24/05/2016 cruachlann [ga] cruachlann izgovor 0 glas/a/ova
15/05/2016 gheobhaigh [ga] gheobhaigh izgovor 0 glas/a/ova
15/05/2016 aduantas [ga] aduantas izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 An maith leat é? [ga] An maith leat é? izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 pógfaidh [ga] pógfaidh izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 breacaimsir [ga] breacaimsir izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 gnáthphost [ga] gnáthphost izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 beochaoineadh [ga] beochaoineadh izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 deacrachtaí [ga] deacrachtaí izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 geallúint [ga] geallúint izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 dhíothú [ga] dhíothú izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 níos troime [ga] níos troime izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 gnáthobair [ga] gnáthobair izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 prionsabal [ga] prionsabal izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 dánlanna [ga] dánlanna izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 ceannasaithe [ga] ceannasaithe izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 mainistreacha [ga] mainistreacha izgovor 0 glas/a/ova
14/05/2016 dánlann [ga] dánlann izgovor 0 glas/a/ova