Korisnički račun: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušati Glasovi
23/05/2015 เซ็กซี่ [th] เซ็กซี่ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 บ่าย [th] บ่าย izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ทั้งที่ [th] ทั้งที่ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ชัก [th] ชัก izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 นั้นๆ [th] นั้นๆ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 เอก [th] เอก izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 นิด [th] นิด izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ระดับสูง [th] ระดับสูง izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 พิการ [th] พิการ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 เด็ด [th] เด็ด izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ธรรมดา [th] ธรรมดา izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ครั้งแรก [th] ครั้งแรก izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 จิ๋ว [th] จิ๋ว izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 คุณภาพดี [th] คุณภาพดี izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 เก่าๆ [th] เก่าๆ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ทางวิชาการ [th] ทางวิชาการ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 นี่แหละ [th] นี่แหละ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 รายเดือน [th] รายเดือน izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ประเสริฐ [th] ประเสริฐ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 สามัญ [th] สามัญ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 อบอุ่น [th] อบอุ่น izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ปลีก [th] ปลีก izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 สุนทร [th] สุนทร izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ประจำตัว [th] ประจำตัว izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 เป็นระบบ [th] เป็นระบบ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 แบน [th] แบน izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 โดด [th] โดด izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 มีอายุ [th] มีอายุ izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 โหด [th] โหด izgovor 0 glas/a/ova
23/05/2015 ประยุกต์ [th] ประยุกต์ izgovor 0 glas/a/ova