Jezik dana

pijemonteza [pms]

Broj govornika:
2.000.000
Broj govornika na Forvo-u:
12
Izgovorene riječi:
544
Neizgovorene riječi:
192