Jezik dana

kikuju [ki]

Broj govornika:
6.000.000
Broj govornika na Forvo-u:
16
Izgovorene riječi:
24
Neizgovorene riječi:
22