Jezik dana

romski [rom]

Broj govornika:
2.500.000
Broj govornika na Forvo-u:
57
Izgovorene riječi:
46
Neizgovorene riječi:
346