BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Preporuke o dodavanju riječi

Ovo je kratki vodič sa preporukama za dodavanje riječi na Forvo osim onoga što je jasno zabranjeno našom politikom. Očigledno,postoje mnogi izuzeci.

Preporučeno
- Imena, glagoli.
- Mjesta.
- Ljudi.
- Brendovi.
- Glavni brojevi: 1, 10, 100, five.
- Konjugacije, množine, etc.

Ne preporučuje se
- Riječi sa članovima (na primjer: a car, the car).
- Riječi sa beskorisnim prijedlozima (na primjer: kod kuće).
- Fraze, osim idioma.
- Riječi i imena sa drugih jezika.
- Brojevi u nizu: 234, 235, 236...
- Riječi koje nemaju smisla zajedno (na primjer: plava zgrada).