Kategorija:

radical

Pretplati se na radical izgovore

 • 人 izgovor
  [zh]
 • 犬 izgovor
  [ja]
 • 水 izgovor
  [ja]
 • 日 izgovor
  [ja]
 • 十 izgovor
  [zh]
 • 月 izgovor
  [ja]
 • 白 izgovor
  [ja]
 • 八 izgovor
  [ja]
 • 女 izgovor
  [ja]
 • 木 izgovor
  [zh]
 • 雨 izgovor
  [ja]
 • 肉 izgovor
  [ja]
 • 山 izgovor
  [ja]
 • 車 izgovor
  [ja]
 • 米 izgovor
  [ja]
 • 心 izgovor
  [zh]
 • 石 izgovor
  [ja]
 • 火 izgovor
  [ja]
 • 大 izgovor
  [ja]
 • 赤 izgovor
  [ja]
 • 鱼 izgovor
  [wuu]
 • 刀 izgovor
  [zh]
 • 西 izgovor
  西 [ja]
 • 行 izgovor
  [zh]
 • 力 izgovor
  [zh]
 • 青 izgovor
  [ja]
 • 鬼 izgovor
  [zh]
 • 馬 izgovor
  [ja]
 • 小 izgovor
  [zh]
 • 手 izgovor
  [ja]
 • 口 izgovor
  [zh]
 • 魚 izgovor
  [ja]
 • 高 izgovor
  [zh]
 • 牛 izgovor
  [ja]
 • 足 izgovor
  [ja]
 • 生 izgovor
  [ja]
 • 虫 izgovor
  [ja]
 • 母 izgovor
  [ja]
 • 王 izgovor
  [zh]
 • 田 izgovor
  [ja]
 • 川 izgovor
  [ja]
 • 風 izgovor
  [ja]
 • 玉 izgovor
  [gan]
 • 父 izgovor
  [ja]
 • 文 izgovor
  [zh]
 • 鼻 izgovor
  [ja]
 • 角 izgovor
  [ja]
 • 子 izgovor
  [ja]
 • 龍 izgovor
  [zh]
 • 土 izgovor
  [ja]
 • 方 izgovor
  [ja]
 • 耳 izgovor
  [ja]
 • 鳥 izgovor
  [ja]
 • 黄 izgovor
  [zh]
 • 羊 izgovor
  [zh]
 • 夕 izgovor
  [zh]
 • 色 izgovor
  [ja]
 • 皿 izgovor
  [zh]
 • 几 izgovor
  [zh]
 • 入 izgovor
  [zh]
 • 目 izgovor
  [ja]
 • 老 izgovor
  [zh]
 • 谷 izgovor
  [ja]
 • 見 izgovor
  [ja]
 • 面 izgovor
  [zh]
 • 香 izgovor
  [zh]
 • 走 izgovor
  [zh]
 • 爪 izgovor
  [ja]
 • 毛 izgovor
  [yue]
 • 黃 izgovor
  [yue]
 • 鹿 izgovor
  鹿 [ja]
 • 舌 izgovor
  [zh]
 • 自 izgovor
  [zh]
 • 用 izgovor
  [zh]
 • 又 izgovor
  [ko]
 • 见 izgovor
  [zh]
 • 黑 izgovor
  [zh]
 • 长 izgovor
  [zh]
 • 竹 izgovor
  [zh]
 • 寸 izgovor
  [yue]
 • 瓦 izgovor
  [ja]
 • 糸 izgovor
  [ja]
 • 音 izgovor
  [ja]
 • 血 izgovor
  [zh]
 • 衣 izgovor
  [ja]
 • 牙 izgovor
  [wuu]
 • 马 izgovor
  [zh]
 • 车 izgovor
  [cjy]
 • 丘 izgovor
  [ja]
 • 門 izgovor
  [ja]
 • 皮 izgovor
  [ja]
 • 欠 izgovor
  [zh]
 • 鸟 izgovor
  [zh]
 • 首 izgovor
  [ja]
 • 鼠 izgovor
  [ja]
 • 虎 izgovor
  [zh]
 • Jacobin izgovor
  Jacobin [en]
 • 貝 izgovor
  [yue]
 • 骨 izgovor
  [zh]
 • 穴 izgovor
  [zh]